dezinwestycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jaskrawością występuje ta jednostronność. Fakt ten świadczy, że nasz majątek narodowy nie wzrósł w tym stopniu, jak to wykazują inwestycje netto, gdyż poziom akumulacji w niektórych dziedzinach powodował dezinwestycje (przykład: fundusz mieszkaniowy i niskie czynsze)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.