dezobiektywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lone, istnieje (i może być przedmiotem świadomości). Nasz ołówek, nim uległ zniszczeniu, był czymś, ponieważ można było orzec o nim szereg własności, które różnicowały go wewnętrznie i jako takiego wyodrębniały spośród innych jestestw; wraz z jego zniszczeniem zostało unicestwione coś, co te własności spajało w jedno i pozwalało konkret taki sklasyfikować jako ołówek; to, co niedawno stanowiło określoność ołówka, po jego zniszczeniu jest określonością rozmaicie klasy fiko walnych szczątków. Przy tym ujęciu unicestwienie jestestwa polega na jego dezobiektywizacji, wskutek której przestaje być nawet wirtualnie przedmiotem jakiejkolwiek świadomości. „Byt, Rzecz stanowią to, co można wyraźnie; pojąć” 95, „niczym innym jest bowiem rzeczywistość, jak tym, co daje się pojąć”96, „rzeczywistość jest orzecznikiem pozytywnym” 97. Co...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cichowicz, Stanisław 1970. Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.