dezoksyrybonukleaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) NUKLEAZY, nukłeinazy, nukleodepoiimerazy, enzymy należące do grupy —► hydrolaz, katalizujące rozkład kwasów —* nukleinowych na —*■ nukleotydy; dzielą się na dezoksyrybonukleazy i rybonukleazy; najlepiej poznana została dezoksyrybonukleaza trzustki — związek o budowie białkowej, wyodrębniony w postaci krystalicznej o masie cząsteczkowej ok. 60 000; dobrze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.