dezoksyrybonukleinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podstawowe prawa przekazywania genów zostały po raz pierwszy sformułowane przez Mendla. Geny są to zapewne struktury białkowe złożone głównie z kwasu nukleinowego zwanego kwasem dezoksyrybonukleinowym. Przy podziałach komórkowych (kariokinezie) do każdej z komórek pochodnych przechodzą chromosomy wraz z genami w tej samej ilości i jakości. Geny posiadają wysoki stopień trwałości,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.