dezoksyrybonukleotyd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cerolu, kwasu mrówkowego, metanolu. Natomiast u ludzi wykazano dotychczas, że witamina B12 stanowi grupę prostetyczną tylko 2 enzymów: mutazy metylomalonylo-CoA (powodującej przekształcenie L-malonylo-CoA w sukcynylo-CoA) oraz metylotransferazy (przemieszczającej grupę metylenową z kwasu N5-metylotetrahydrofoliowego na hemocysteinę z powstaniem metioniny). Ponadto zakłada się na podstawie pośrednich dowodów, że witamina B12 jest koenzymem reduktazy katalizującej przemianę nukleotydów szeregu rybozy w dezoksyrybonukleotydy, które są niezbędne do syntezy DNA (9, 52)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.