dezorganizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdyby p. Kiślański wątpił o naszych zdolnościach do stowarzyszeń, pokazalibyśmy mu — subiektów handlowych. Jest to bodaj czy nie jedno z najzdrowszych stowarzyszeń w Europie, a przecież składa się z żywiołów, w których „Rola” widzi tylko dezorganizacyjne pierwiastki. Co zaś będzie, gdy wystąpią siły tak skłonne do prac organicznych jak — my?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo