dezorganizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego i rozwierzganego barbarzyństwa. „A second Sienkiewicz“, jak cały czas podczas wojny stał krzepko mimo licznych syrenich pokus po stronie zachodnich państw demokratycznych a z konieczności automatycznej i po stronie ich wschodniego partnera, tak również po wojnie znowuż uznał żelazny impe-# ratyw bronienia i strzeżenia ciągłości kultury i tradycji polskiej oraz protestowania przeciw różnym aktom, faktom i defektom tego obozu, który zaczął od zatknięcia „krasnej fahny” na Zamku %» Królewskim a kończy na niedołężnem kopjowaniu militaryzmu pruskiego przy równoczesnem mocno mongolskiem destruowawaniu i dezorganizowaniu całego naszego życia wewnętrznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.