dezurbanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jański). Po dwa przykłady stwierdzono wśród przymiotników z przedrostkiem anty- (antyhumanistyczny, antyhumanitarny), bez- (bezproduktywny, bezpretensjonalny), pan- (panclirornatyczny, panslawistyczny ). Sufiksalny ciąg przymiotnikowy czterosegmentowy wydzielono w przymiotnikach dezurbanistyczny, poimpresjonistyczny, postimpresjonistyczny, supernaturalistyczny, przedrealistyczny. Tego typu formacje są niezwykle rzadkie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo