dezurbanizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Migracje regionalne lub międzyregionalne wywołał również dalszy od nowej granicy niezależny moment, jakim była przejściowa w dużej mierze dezurbanizacja Niemiec mierzona ludnością wielkich miast (powyżej 100 000 w 1939 r.). W roku 1939 mieszkało na terenie Niemiec Poczdamskich w wielkich miastach 20 169 tys. czyli około 30%, a w 1946 r. tylko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kokot, Józef 1957. Logika Poczdamu, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.