diagnostyczno-prognostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szkoły średnie kształcąc swoich uczniów, jak i współuczestnicząc w racjonalnym wyborze przez absolwentów właściwego kierunku studiów, mogą zadania te właściwie wypełnić jedynie wtedy, gdy zatrudnieni w nich nauczyciele będą nie tylko znali zadania stojące przed socjalistyczną uczelnią wyższą, wymagania i potrzeby poszczególnych kierunków studiów, ale i będą odpowiednio przygotowani przez szkołę wyższą do pełnienia funkcji dydaktyczno-wychowawczej i diagnostyczno-prognostycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leja, Leon (red.) 1972. O postęp w dydaktyce szkoły wyższej. Praca zbiorowa, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.