diakaustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DIAKAUSTYCZNA POWIERZCHNIA, fiz. powierzchnia —*• kaustyczna utworzona przez promienie załamanej (np. przez soczewkę) wiązki światła; spowodowana jest aberracją sferyczną (—*■ aberracje układów optycznych); fizycznie p.d. może być uważana za miejsce geometryczne punktów przecięcia sąsiednich pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.