diakonyska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Również przedszkola, zwane przez Niemców Kinder Spielschule, nie mogły być wykorzystywane przez dzieci polskie, bo także były wyznaniowe, mianowicie ewangelickie, prowadzone przez diakonyski ewangelickie, i katolickie — prowadzone przez siostry zakonne, tzw. Szare Siostry, nie dbające o wychowanie dzieci polskich w duchu narodowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarski, Lesław, Ziołek, Jerzy (wyb.) 1970. Wspomnienia powstańców wielkopolskich, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.