diakowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (stosunek kości: 80% dla pierwszych i 20% dla drugich). Praktykowano i uprawę ziemi, jak wynika ze znalezisk sierpów żelaznych i rozcieraczy 131. Rozmiarów rolnictwa w porównaniu z innymi działami produkcji zarówno na terenie kultury „popiołowej", jak w grodziskach diakowskich nie daje się bliżej określić. Wybitne znaczenie osiągnęło rolnictwo w kulturze pól grzebalnych, która posługiwała się pługiem, a którą (jej typ czerniachowski) nauka radziecka nawiązała do Słowian132. Ale nawet użycie pługa, w danym wypadku w formie archaicznego radła symetrycznego i pionowego, nie dostarcza stanowczego dowodu przewagi produkcji zbożowej nad gospodarką hodowlaną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.