diakrytyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieje jednak również kilka dogodnych symboli specjalnych: [c] i [§] dla afrykat apikalnych; [ć] i [g] (lub []]) dla przedniojęzykowych; [#] i [X] dla afrykat z bocznym rozwarciem. Można do nich wszystkich dodawać diakrytyki używane dla zwartych czy też w ogóle dla spółgłosek (por. tabela 8.1)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.