dialektyczno-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych z poznania danych jednostkowych. Jak dalece w tej koncepcji Stagiryta sięga do Leukipposa i Demokryta, to wymagałoby dodatkowych i specjalnych analiz tekstowych, aby wykazać, że już w materializmie atomistycznym pojawiła się próba skojarzenia kategorii logiczno-dialektycznej „bytu” Parmenidesa z kategorią dialektyczno-obiektywną atomu i co prawdopodobnie znalazło swoisty wyraz w arystotelesowskiej koncepcji materii i formy. Jedno wydaje się pewne, że „byt jako byt” mający być przedmiotem „filozofii pierwszej” Arystotelesa, w żadnym wypadku nie jest jakąś rzeczywistością transcendentnie autonomiczną i posiadającą własną sferę realności niezależnej od realności sfery „bytu-rzeczywistości” świata danych obiektywnych. Swoją obiektywną treść...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.