dialingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się, zwłaszcza w fonologii i w gramatyce. Cenną zaletą autora jest wyrobienie konkretnej metodyki porównawczego opisu dyferencjalnego języków — celem wyjaśnienia podobieństw i różnic między nimi (później E. Haugen nazwał ten opis dwujęzycznym lub dialingwistycznym opisem języków). Problematyka KJ była stałym obiektem dyskusji na wszystkich prawie międzynarodowych kongresach lingwistów, jak również na kongresach romanistów, slawistów, dialektologów i in. Przyciąga ona uwagę coraz większej rzeszy językoznawców,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.