diapauza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DIAPAUZA rgr.j, okresowe zwolnienie procesów rozwojowych organizmu (wzrostu, rozmnażania i in.) występujące u stawonogów, gł. u owadów; stanowi formę przystosowania do przetrwania okresów niepomyślnych, np. chłodów, suszy; może zachodzić w różnych etapach rozwoju organizmu: w stadium jaja, larwy, poczwarki lub dojrzałego organizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.