diastereometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w^gla (-> izomeria, w?giel asymetryczny), k.w. wyst?puj^ w postaci 2 optycznie czynnych izomeröw enancjomeröw— kwasu L-(+)-winowego i d-(—)-winowego, diastereometrycznego (—*■ diastereoizomery) wzgl?dem nich, nieczynnego optycznie kwasu mezowinowego oraz racematu — kwasu (±)-winowego zw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.