diatomitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Produkcja energii elektr. 1968 wynosiła 720 min kWh; 1969 uruchomiono pierwszy agregat elektrowni Burfled na rz. Thjórsá (moc docelowa 210 MW). Na brzegu jez. Myvatn zbudowano zakłady produkcji filtrów diatomitowych. W Hafnárfjórdhur uruchomiono (1970) hutę aluminium (planowana moc 85 tys. t rocznie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.