dimetryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na rys. 386 przedstawiony jest w rzutach dwuprostokątnych stożek, którego kierownicą w płaszczyźnie Pj jest koło o środku M, zaś wierzchołkiem punkt W W". Wykreślmy dimetryczny rzut tego stożka dla stosunku skróceń 1 : x/2 :1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kolarzowski, Karol 1937. Zasady geometrii wykreślnej, Warszawa : Towarzystwo Kursów Technicznych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.