diminucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wokalnego. Równocześnie już niektórzy kompozytorzy włoscy — nawet działający na terenie Cameraty florenckiej — reprezentują początki maniery koncertowania, której dalszy rozwój pójdzie w kierunku wprost przeciwnym ideałom Cameraty. Pierwszym do tego krokiem jest system diminucji w śpiewie w stylu renesansu (G. Caccini). Praktyka zaśi teoria włoska z początków XVII wieku zna już cały szereg manier śpiewaczych, dopuszczających improwizacyjne traktowanie tekstu w postaci pasaży, trylów, skoków, stosowania nut przejściowych w legato itp. O ile pierw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łobaczewska, Stefania 1961. Style muzyczne. T. 1. Cz. 2, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.