diploporowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 1. Rzeźba okolic Będzina (wg Gilewskiej, 1963): 1 - karbon, 2 - perm, 3 - pstry piaskowiec, 4 - warstwy gogolińskie, 5 - dolomit kruszconośny, 6 - dolomit diploporowy, 7 - kajper, 8 -jura dolna, 9 - jura górna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.