dkować    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasadniczą cechą tradycyjnej ideologii zachodniej jest pogląd na człowieka, który można najogólniej nazwać „humanizmemTen humanizm ma dwie wzajemnie warunkujące się strony. Składają się nań : przekonanie o istnieniu ponadprzyrodniczego świata (Boga, sfery idealnej, bezwględnych praw etycznych itp.) do którego człowiek jest bezpośrednio podporz dkowany — oraz wynikające z tego przekonanie o wyjątkowej, ponad przyrodniczej sytuacji człowieka, będącego osob1, i związany z tym szacunek dla niego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bocheński, Józef Maria 2008. Filozofia bolszewicka, wyd. drugie, Komorów : Fundacja Pomocy Antyk [fotoreprodukcja wydania z 1946]
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.