dobro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ponętniejsze pismo świeckie, a kwapił się tamto poznać. Głębokiego tego uczucia religijnego dawał świadectwo w codziennych swych uczynkach. Lud polski całem sercem kochał, troszczył się o jego dobro, każde ulepszenie w Jego losie witał z uniesieniem. Jeśli czem można było go skłonić do wydania jakiego utworu, to jedynie przedstawieniem, że dochód ztąd powstały może posłużyć do urzeczywistnienia jednego z jego dobroczynnych dla ludu pomysłów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.