dodekalaktam

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dodekan /KR 64/37/ chem. ’nazwa włókna syntetycznego*/Aa/, „Naukowcy Instytutu Związków Organicznych Akademii Nauk ZSRR współpracując z uczonymi w innych instytutach radzieckich otrzymali nowe syntetyczne włókno /•••/ nazwano Je »dodekanem« od nazwy wyjściowego surowca dodekalaktamu - będącego produktem przerobu ropy naftowej"; ros.dodekan, /8/...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielecka-Latkowska, Janina 1987. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy po­wo­jennej (1945-1985), Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.