dofinitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (5), jest bowiem konstrukcją trójczłonową, drugi, por. (6), zbudowany jest z dwóch składników syntaktycznych. W obrębie trzeciego natomiast, por. (7), identyfikujemy tylko jeden człon syntaktyczny. Obserwacja tego rodzaju faktów wydaje mi się niezwykle istotnym elementem strukturalnej charakterystyki wyrażeń językowych. Postuluję więc, ażeby zbiór polskich równoważników zdania klasyfikować i charakteryzować na podstawie kryteriów skorelowanych z mechanizmem przedstawionej wyżej dofinitywnej analizy powiązań konotacyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.