dokodowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mówimy, że wiersze w tablicy R są zgodne, jeśli symbole oznaczone 0 i 1 występujące w tej samej pozycji w tych wierszach są jednakowe. Z definicji warunku elementarnego wynika, że inwersja symboli oznaczonych na przeciwne nie powoduje zmiany zawartej w wierszu informacji. Dlatego w przypadku stwierdzenia niezgodności dwóch wierszy, po dokodowaniu inwersji w jednym z nich, badanie należy przeprowadzić powtórnie. Na przykład wierszami niezgodnymi są wiersze 3 i 5 tabl. 3.82...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.