dokumentacyjno-reklamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednak przeoczenie, które w najbliższym czasie można usunąć. Natomiast poważnie zakwestionowany wydaje się sens wydawnictw albumowych w ich dotychczasowej formie. Osłaniając się bowiem często nazwiskami redaktorów, historyków czy recenzentów, szły one dotychczas drogą najłatwiejszą, dokumentacyjno-reklamową. Czyżby zbyt ambitne i trudne było dla nich szkicowe chociażby przedstawienie wewnętrznego profilu teatru? Nie myślę nawet o tak wzorowym wydawnictwie, jakim były roczniki teatru Brechta, pokazujące sam proces narodzin spektaklu, własną, osobistą koncepcję teatru tego artysty. Ale nie brak przecież i u nas scen czy indywi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.