dokumentarzysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektóre opisy w książce Zamojskiego są przeczernione. Nie trzeba zbytniej wnikliwości, by uchwycić które. Autor konstruuje, sięga nazbyt często po końcówki powieściowe, na tę chorobę zapadają zwykle młodzi dokumentarzyści, gdy wciągają spodnie powieściopisarzy. Ale i te zgrubienia mają dla nas dzisiaj swoją wymowę: odsłaniają duszę piszącego — i nie ją jedną tylko — duszę oficera, który w pięć lat później, we wrześniu 1939, prowadził swój oddział w bój...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Adolf 1958. Niebieskie kartki. Ślepe lustro tych lat, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.