dolina-chram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „miedzianą pierś morza”, „perły chmur”, „rtęć jeziora”, „brylantowe deszcze”. Hieratyczność i nieprzemijającą „wieczność” odkrywanych prawd podkreśla również uroczysty styl przeładowany archaizmami, archaizującymi neologizmami, mitologizmami, niezwykłą inwersją oraz słownictwem cerkiewnym („skała — tiara”, „dolina-chram”, „księżycowy ornat”). Iwanow chętnie sięgał również do średniowiecznej symboliki. Jego poezja odznacza się niezwykłym bogactwem wersyfikacji. Poeta próbował swych sił w formach wierszowych rozmaitych epok i kultur. Sięgał nawet do metryki antycznej, wieńca sonetów, gazel, tercyn, kanzon, ronda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.