doręczycielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5. We wszystkich placówkach pt., a w szczególności w oddziałach doręczeń większych urzędów, powinny się znajdować: 1) 	aktualny plan obszaru doręczeń z dokładnym podziałem na rejony doręczycielskie, szczegółowy plan chodów doręczycieli z określeniem środków lokomocji( rowery, motorowery, motocykle, tramwaje, autobusy, samochody), aktualny spis ulic z określeniem odległości od urzędu poszczególnych dzielnic miasta, aktualny spis telefonów i spis abonentów teleksowych, wykaz adresów (abonentów), którym telegramy wydaje się (doręcza) telefonicznie, wykaz adresów zarejestrowanych, wykaz miejscowości należących do zamiejscowego obszaru doręczeń z określeniem odległości między placówką pt. a każdą z tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Służba 1968. Służba ruchu telegraficznego. Regulamin telegraficzny, Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.