dorobkiewiczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pomiędzy magnatami i rycerzami, pomiędzy jurystami, rolnikami i kapłanami, karmazynami czystej krwi, wówczas nawet, gdy nader skromne stanowisko w szlacheckiej zajmują hierarchii, plączą się arlekiny szlaeheckości „fades szczególniejszego gatunku, hardopyszki”, przechwałki dorobkiewicze świeżej daty. („Drugie pamiętniki kwestarza”).— Poznajemy w nich, po wielu wspólnych rysach, protoplastów rozrodzonej dziś pseudo arystokracyi. Cho...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.