doroszowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nością. Cieszyłem się wstydliwie, że nikt nie wie i nigdy się nie dowie o prawdziwych i decydujących powodach mojego niespodziewanego nawrotu do sprawy rewolucyjnej, wciąż mi dalekiej i we własnym przekonaniu — beznadziejnej. Dość powierzchowną satysfakcję z rewolucyjnego awansu, który tak wypadkowo wyskoczył z doroszowskiej bryczki, neutra- ¿L lizowała i znacznie jaskrawiej naturalizowała wielka radość powrotu do samotnej willi za dworcem kolejowym. A gdy wyrzuty obywatelskiego sumienia zaczynały zbyt dokuczać i już trochę nudzić, przerywałem psychoanalizę. Przyjmowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wędziagolski, Karol 1972. Pamiętniki, Londyn : Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.