dosiężność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jedno ze Zdań w Hymnie o perle Miłosz zatytułował Ład. Mówi tam o Ładzie sam do siebie:„Pozbawiony. A dlaczego nie miałbyś być pozbawiony? Lepsi od ciebie byli pozbawieni”. Jesteśmy pozbawieni, to prawda. Czego? Tego, co tak dalece nie jest nasze, że nawet słowa, które to określają, brzmią osobliwie. Jesteśmy pozbawieni odwracalności, dosiężności, uniknioności. Widocznie, gdyby było przeciwnie i nasz Ład byłby pozbawiony tego, co nieodwracalne, niedosiężne i nieuniknione — stałby się nieładem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZLit - Zeszyty Literackie (Paryż ; War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.