dostateczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1931, poz. 97). W wyroku tym czytamy, że za dowód „nowy“ w świetle art. 493 KPK należy rozumieć nie tylko taki, który przedtem nie był znany ani apelującej stronie, ani sądowi, ale i taki, którego strona apelująca niezależnie od tych lub innych powodów nie wykorzystała. Powodem niewykorzystania mogło być przeświadczenie o dostateczności dowodów podanych w sądzie I instancji bądź czasowa przeszkoda w przeprowadzeniu dowodu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.