dowartościowywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sens życia w pogmatwanym świecie. Pytanie to jednak daleko wykracza poza normy problematyki miłości pomiędzy kobietą i mężczyzną, a może też trzeba to określić inaczej, ono właśnie dowartościowuje pojęcia zbyt zracjonalizowane przez specjalistów od współczesnej „sztuki kochania”. Chodzi wszak nie tylko o „dobroć funkcjonalną”, lecz o to, co jest wartością wypełniającą Wielki Brak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.