drabikowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzięki Mieczysławowi Rulikowskiemu mamy rzadką okazję zapoznać się dokładnie z historią powstawania tekstu. Żadna inna publikacja Schillera nie ma tak dokładnej metryki. Władysław Zawistowski, naczelnik Wydziału Sztuki w Ministerstwie WRiOP, powierzył Rulikowskiemu redakcję księgi Drabikowskiej wydawanej kosztem ministerstwa. Pe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schiller, Leon 1983. Droga przez teatr 1924-1939, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.