drachmowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (11) 	- „Czy sądzisz więc, Teokricie - Galaksidoros na to - że ów duch Sokratesa miał jakąś osobliwą i szczególniejszą moc? Czyż raczej nie jest to tak, że ów mąż przez doświadczenie opanował trwale pewną cząstkę ogólnie znanej sztuki wieszczbiarskiej, co przeważało w sprawach zawiłych i nie do rozstrzygnięcia rozumowo? Jak ciężarek drachmowy58 sam przez się nie przeciągnie wagi, ale gdy go dołożyć do równoważących się ciężarów, wszystko przeważa ku sobie, tak samo kichnięcie lub odezwanie się, albo coś podobnego - to zbyt drobna i mało znacząca rzecz, by poważny umysł pociągnąć do działania, ale gdy są dwa przeciwne argumenty, przyłączywszy się do któregoś rozwiązuje trudność przez usunięcie równowagi, tak że powstaje ruch i dążenie w jednym kierunku”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plutarch 2002. Moralia. Wybór pism filozoficzno-popularnych, przekł. Z. Abramowiczówna, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.