dramat-misterium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) m.in. Le poème des décadences 1899, Les sept solitudes 1906, Les éléments 1911, Poèmes 1915, Ars magna 1924; w przekł. poi. B. Ostrowskiej Wybór poezji 1919); ogłosił także dramaty-misteria (Miguel Manara 1913, Méphiboseth 1914), baśnie i opowieści litewskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.