dramat-pamflet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Liryk o bardzo nierównej wartości, autor powieści o charakterze autobiograficznym, oscylujących między modernistyczną nastrojowością a jaskrawym naturalizmem, dramaturg rozpoczynający od misterium balladowego w duchu neoromantyzmu, a kończący swoją drogę twórczą w tej dziedzinie dramatem-pamfletem o wrześniu 1939 roku (Domek z kart) — cała ta rozległa twórczość nie była nigdy przedmiotem badania naukowego. Książka Studenckiego jest więc pierwszą próbą odczytania części spuścizny Zegadłowicza. Studium ma cha...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.