dwumocznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lową HN=C-OH (izomocznik). Wykazuje charakter I NH, zasadowy (z kwasami może tworzyć sole); w roztworach wodnych w podwyższonej temperaturze rozkłada się na dwutlenek węgla i amoniak: (NH2)2CO + HsO ^ C02 + 2NHj mocznik woda dwutlenek amowęgla niak rozkład ten przyspieszają kwasy, zasady oraz enzymy (ureazy). M. ogrzany do temp. 150-160° przechodzi w biuret (dwumocznik, —> biuretowa reakcja) 2(NH2)jCO -* NH, + HjNCONHCONH, biuret M. znajduje się w —► moczu ludzi, większości ssaków, płazów i ryb oraz spośród gadów — u żółwi ; także większość bezkręgowców wydziela m. W 1932 H.A...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.