dwusylabowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaatakowanie struktury akcentowej szeregu sylabotonicznego może być trojakie: 1) przesunięcie akcentu w stopie — transakcentacja, 2) przytłumienie akcentu aż do pozornego zniesienia go, 3) narzucenie nowego akcentu. Te trzy wypadki, zasadniczo, są możliwe we wszystkich rodzajach stóp. Ale nieco inaczej zachowują się te zjawiska w stopach dwusylabowych, a inaczej w trzysylabowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.