dyktafonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak najrozleglejszego wykorzystywania wiedzy o strukturach języka (np. o strukturach słów lub zdań), i łączenia jej z uważnym dostrajaniem stochastycznym odnośnie wyboru tekstów; przy okazji tradycyjne, wypróbowane technologie w rodzaju Ukrytych Modeli Markova rozszerza się do postaci motywowanych językowo Strukturalnych Modeli Markova; analogicznie wygląda sprawa pokrewnych metod modelowania statystycznego, które oferują nam Sieci Neuralne. ASR stosuje się w systemach dialogowych do takich celów jak systemy dyktafonowe, regulacja instrumentów, automatyczne systemy informacji czy systemy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Zygmunt, Abramowicz, Witold, Vetulani, Grażyna [red.] 1996. Język i technologia, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawni­cza PLJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.