dynamiczno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Artystyczne prądy jakie powstały w Europie po pierwszej wojnie światowej znacznie ożywiły zainteresowanie współczesną muzyką. Gieseking, którego najbardziej pociągała nowoczesna muzyka francuska, namiętnie studiował dzieła Debussy’ego i Ravela. Ponieważ siła tej muzyki ma swoje źródło w bogactwie dynamiczno-akustycznych efektów, Gieseking poświęcał wiele czasu intensywnej pracy nad pedałem. Pianiści często używają pedału w celu tuszowania technicznych niedociągnięć — pedał Giesekinga miał charakter wyłącznie kolorotwórczy. Jego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.