dynastyczno-konserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) VI W czasie I wojny światowej doszło w Europie do zasadniczej konfrontacji między dynastyczno-konserwatywnym światem mocarstw centralnych a państwami alianckimi, w których panowała zasada państwa narodowego o strukturze demokratycznej. Także w Rosji w chwili wybuchu wojny carat stanowił już coraz bardziej fasadę, za którą rodziła się orientacja na demokrację zachodnią, poparcie dla ruchów narodowowyzwoleńczych na Bałkanach i wewnętrzne procesy rewolucyjne, mające rozstrzygnąć o przyszłości tego wielkiego kraju. W pewnym sensie można więc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zapis - Zapis (London)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.