dynosekunda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Impedancja mechaniczna, oper mecha- Zm. (w) niutonosekunda na metr N • s/m 1 N • s/m = 1000 dyn • s/cm niczny dynosekunda na centymetr dyn • s/cm 1 dyn • s/cm = 0,001 N • s/m Głośność, subiektywne natężenie dźwięku LN. (.A) fon fon Poziom ciśnienia akustycznego L bel B 1 B = 10 dB = 1,151 293 Np Poziom mocy akustycznej decybel dB 1 dB = 0,1 B = 0,115 129 3 Np Poziom natężenia dźwięku Poziom wielkości fizycznej np, prądu, napięcia ,mocy, natężenia pola itp. neper Np 1 Np = 8,685 890 dB...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.