dyrektorium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W piśmie z dnia 13 VII 1795 r. do Generalnego Dyrektorium kanclerz v. Goldbeck wyjaśnił — wprawdzie w związku z inną kwestią — co oznacza dokładnie określenie „ludzie pospolici“ (gemeine Leute), tak często stosowane przez prawo pruskie przy zniewagach. Otóż byli to „wszyscy,. . którzy w rozumieniu ustawy (ALR. cz. II, tyt. VII, § 1) należą do stanu chłopskiego lub którzy w miastach bądź przez posiadanie miejskich nieruchomości, bądź przez wstąpienie do cechu uzyskali prawo miejskie .. .“ 13fi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.