dyskontowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dycje historyczne. Tych tradycyj państwowych Rusini nie mają; zarówno podjęta przed wiekami próba Mazepy uniezależnienia się od Moskwy, jak za naszych czasów akcja Petlury poparta przez Polskę, nie dała wyników, z powodu zu- n z j e, pełnego braku poparcia dążeń niepodległościowych ¿przez masy ludowe. Przywiązywały one wagę.wyłącznie do dyskontowania korzyści,^ wypływających z przewrotu bolszewickiego. W narodzie naprawdę dążącym do niepodległości znajduje się zawsze pewna elita, która ujmuje w swe ręce losy tego narodu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.