dyspalatalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lizacji przed e spółgłoski wargowe, potem inne. Dyspalatalizacja przed i rozwinęła się później niż przed et ogarnęła bowiem mniejszy teren i nie tylko pozycję przed dawnym i lecz także przed nowym /, wytworzonym z nieakcentowanego ie. Przeprowadzona już dyspalatalizacja spółgłosek powoduje obniżenie następującego i aż do y, a nie odwrotnie, jak to tłumaczył dr Leszek Ossowski (1. c. str. 10). Proces dyspalatalizacji przed i jest wciąż jeszcze żywotny w powiecie bielskim, świadczy o tym wymowa dyed, syeno, tyesto, nye. Punk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.