dyspersa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 46. Załamanie światła (a) i całkowite wewnętrzne odbicie (b) na — 1 nP~nC nazywa się liczbą Abbego lub współczynnikiem dyspers, Gdy promień przechodzi z ośrodka o współczynniku załamania ni do ośrodka o wspć czynniku załamania n2, to między tymi współczynnikami a kątem padania i załamania istnie zależność: »5 . Jeśli zatem promień świetlny przechodzi z ośrodka optycznie gęs sin P n2 szego (o większym współczynniku załamania) do ośrodka optycznie rzadszego (o mniejszy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.